De Waarheid van jouw Hart

Wat wil jij achterlaten als je deze aarde verlaat? Wat is en wat zal jouw voetstap zijn?

De vraag: ‘Wie ben jij nou echt?’ en waar heb ik mijzelf onder druk van opvoeding en maatschappij vastgezet en ben ik gaan doen wat de ander van mij verlangt? Je onderzoekt je ego-constructen en bevrijdt jezelf opdat jij helemaal de Waarheid van jouw eigen Hart kunt voelen en (uit)leven.

In deze leergang de Waarheid van jouw Hart ga je opzoek naar wat er aan authenticiteit (echte, eigen waardes) in jou leeft. Wat maakt jou de echte jou? Wat is er zo eigen en Waar dat het geleefd, verteld of verbeeld, gemanifesteerd mag worden door jou. En dat hoeven perse geen strandbeesten van kunstenaar Theo Janssen te worden zoals op deze foto. Dat kan net zo goed gedachtengoed vertaald naar een leefstijl of bedrijfsvisie zijn of met welke ideeën jij je kinderen opvoed of een manier van Hoe jij je leven inricht met studie of werk.

Onderscheid en graaf diep in jezelf naar jouw verlangens en vertaal deze naar waardes en een krachtige (bedrijfs) missie. De Waarom. Van jou. Maar het gaat vooral ook over de verlangens die in jou leven te toetsen aan de werkelijkheid, wat is werklijk waar? Zo ontstaat de helende waarheid in jou. Om voorbij pijn en frustratie te kijken naar dat wat jij echt wilt bijdragen.

Het traject gaat over Bewustzijnontwikkeling en de Vertaling en/of Verbeelding in een tastbaar iets, een Statement, een Anker waarnaar je kunt verwijzen en/of teruggrijpen in onzekere tijden. Soms heel concreet in een levens- of bedrijfsmissie, of een andere vorm waarin jij jouw eigen Waarheid kunt manifesteren. Groot of klein, dat wat bij jou past.

Dronken mensen en kinderen spreken de Waarheid. In de middeleeuwen zeiden ze dat zo:

~Wiltu weten heymelichede
Der dinghen, kindre ende sotte mede
Ende dronckaerts, elc so hijt peinst,
Werpt huut zijn woort ongheveinst.~

Ik stel je vragen en geef je opdrachten om bij het ongeveinsde in jouzelf te komen. Het zal je bevrijden, lichter en benaderbaarder en vooral zichtbaarder maken!

Het proces duurt in de tijd 4 maanden tot een half jaar, verdeeld over een begin (intake met coachingsvraag) een midden (proces met vragen uitwerken en opdrachten)  en een einde (check, eindproduct).

Ik verwacht van jou een grote liefde om de Waarheid van jouw Hart te willen ontdekken. Ken je de lessen van Karate Kid? Wax on Wax off. Eerst; follow instruction, no questions. Zo ga je ervaren wat je nog niet zelf wist. Het is een oefening om bij je zelfreflectie te komen. Om je ‘teachabilty’ aan te zetten en je te prikkelen.

De ontmoetingen en het contact met mij vormen het kader waarbinnen jouw proces zich afspeelt. Ik zet mijn hart en mijn helderheid in om jou bij te staan en je eindeloos te inspireren. Gebruik mijn ogen, mijn fijngevoelige instrument om jouw waarheid, het mysterie van jouw grote mooie hart te ontsluieren.

Ik heb vanaf juni 3 plekjes vrij om je samen met mijn paard Aniversario te begeleiden. een ontmoeting met het paard is een ideale lakmoesproef. Ben ik werkelijk congruent met mijn waarheid? Het paard laat je ervaren daar waar je echt bent en ook waar niet. Het is een enorme gave ervaring om jouw vragen voor te leggen aan het paard. Het antwoord komt onmiddellijk en heel duidelijk, je ervaart het met je hele wezen. Een onvergetelijk moment.

Lijkt je dit interessant, meld je hieronder aan voor een oriënterende intake.Je krijgt snel respons.