Creativiteit de belangrijkste topic #onderwijs2032

illi_VK_onderwijs2032

12 februari 2015

Vandaag werd ik helemaal gelukkig bij het lezen van de Volkskrant. Het artikel over wat kleuters  van nu over 17 jaar moeten weten. Bovenaan de getekende boom, de illustratie met belangrijkste aspecten stond de topic Creativiteit, mijn specialiteit. Whatever that may be?!

Ik ben er een boek over aan t schrijven en ben al sinds jaar en dag bezig met het aanleren van creativiteit aan ontwerpstudenten. En als moeder van twee zonen zie ik ook wat het effect is van het hedendaagse onderwijs en waar dat te kort schiet.

Creativiteit uit zich mijns inziens t meest in ‘Leren Leren’ het jezelf aan het leren krijgen. De vaardigheden daarvoor bevinden zich op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en onderwijs. Daarom zijn kwaliteiten uit de ‘levenskunst’ en aspecten van ‘creatief denken’ zo overeenkomstig. Studenten vroegen mij meermaals: “Mevrouw, hoe kom ik aan een goed idee?” Ik heb daaruit de methode EUREKA ™ gedestilleerd die ik ga beschrijven in mijn boek.

Je creativiteit ontwikkelen is ook zo belangrijk omdat t het je in staat stelt om onverwachte ontwikkelingen aan te kunnen. En een model ontwikkelen op basis van ‘het onbekende’ is juist de bedoeling als je over onderwijs van 17 jaar later spreekt. Wie weet hoe de tijd er dan uitziet? Wij, de generatie van nu gaat helemaal niet precies weten wat de kleuters van nu en de jongeren van straks aan kennis en  kunde in hun pakket moeten hebben. Daarom is het allerbelangrijkste wat je kinderen als voorbereiding op de toekomst moet aanleren ‘Leren Leren’. Net zoals je in de ontwikkelingshulp de bevolking beter een hengel kunt leren maken dan hen een mand vissen kan geven. En om te ‘Leren Leren’ en daarop te leren vertrouwen, is het ontwikkelen van creativiteit de brandstof. Welnu, maar wat is creativiteit?

Er zijn boeken over volgeschreven, maar de kern waar creatie om draait is iets wat oorspronkelijk en nieuw is en dat het met scheppen te maken heeft. En scheppen is ’iets uit niets maken’. Dat geeft ook een beetje dat Goddelijke tintje, waardoor men gauw denkt dat creatief denken iets heel hoogdravends en moeilijks is. En wat dus niet iedereen kan. Ik denk dat iedereen het uiteindelijk leren kan, als je maar genoeg oefent! En ik denk vooral dat het een enorme noodzaak is voor de volgende generaties om in deze telkens gecompliceerder wordende maatschappij te kunnen opereren.

Dus creëren heeft iets nieuws en oorspronkelijks in zich, iets wat nog niet eerder bestond en wat wel goed en eigenlijk heel logisch past.

Om nieuwe dingen te ontdekken die eigenlijk heel goed bij t bestaan passen zie ik parallellen in de ‘levenskunst’. En levenskunst staat grappig genoeg ook wel bekend als  tegeltjes-wijsheid. Dus een onderzoek naar tegeltjes-wijsheid of het leven in oneliners vormen de rode draad in mijn boek.

Mensen als Johan Cruyff, een uitermate levenswijze en creatieve persoon heeft ook oneliners waarin de grens tussen genialiteit en gekte wordt aangeraakt. Op dit snijvlak bevindt zich echte creativiteit. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt” lijkt een uitspraak van niks, maar het heeft ook alles, de totale oplossing in zich. Iets uit niets.  Als het kwartje valt. Dat aaaah-moment.

Creativiteit aan de hand van one-liners.

© 2015 Manette Zeelenberg

 

 

 

 

 

Eén antwoord op “Creativiteit de belangrijkste topic #onderwijs2032”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.