Het vijfde element

Het wilgentrouwkapelletje dat sinds Lekart 2008 in Culemborg naast de oude stadsmuur aan het Wezelpad staat, heeft in de loop der jaren een ware metamorfose ondergaan. Van een poort bestaande uit 8 basisstaken met daarop een minaret is het kunstwerk in een intieme nis van takken en groen veranderd.  In de loop der jaren hebben de elementen vat op het kapelletje gekregen, heeft de wind takken gebroken en is één basis-boom dood gegaan en telkens bij vernieuwing, niet opnieuw aangeslagen. Door de reparaties en het jaarlijkse snoeien en bijbinden van de takken zijn de nu nog 5 overgebleven stammen als ineengestrengelde handen. Een devote en intieme, groene omarming, bedoeld als fotosetting voor een bruidspaar… Vandaar de naam van het kunstwerk, het wilgentrouwkapelletje.

Ik ben altijd bezig met getallen, met de betekenis ervan en door een gesprek gisteren met een voorbijgangster raakte ik mij bewust van het getal 5.

Naast aarde, water, vuur en lucht is er een vijfde element. Soms wel als ether omschreven. Voor mij is het liefde of schoonheid. Schoonheid is immers creatie met liefde. Het is daar waar het wetenschappelijke en aardse denken ophoudt. Het is daar waar de kunst begint, het is daar waar ambacht overgaat in kunst. Daar waar er naast het creëren met liefde iets toegevoegd wordt, iets ongrijpbaars. Het is daar waar we zelden komen, maar eenmaal gearriveerd, in vervoering raken. Daar waar we ons  geïnspireerd en aangeraakt voelen. Daar waar ik, nu ik dit schrijf, geëmotioneerd door raak.

En in taal komt het getal 5 voor als in de kwintessens.

“De kwintessens is in hedendaags spraakgebruik de aanduiding voor dat waar het in wezen om gaat, het wezenlijke van een zaak of gebeurtenis, de kern van de zaak, het hart, het niet-materiële. “

De griekse filosoof Aristoteles noemde het 5de element Obaia, een element dat de hele wereld doordrong. Een prachtige naam voor de muze die in het werk van Art of a Lovecouple zichtbaar is. Voor mij is het Liefde of Schoonheid, het meest waardevolle dat ik de wereld wil brengen.

www.wilgenkunst.nl

www.artofalovecouple.com

© Manette Zeelenberg’s INSPIRATIEKABINET, alle rechten voorbehouden. WIL JE DIT ARTIKEL GEBRUIKEN IN EEN TIJDSCHRIFT, NIEUWSBRIEF OF OP EEN WEBSITE? Dat kan, zolang je de volgende informatie, met een werkende link naar mijn website opneemt: https://www.inspiratiekabinet.nl/inspiratieblog/het-vijfde-element/