Reborn by Light

Op 18 oktober jongstleden kreeg ik het fantastische nieuws dat ik was uitgekozen om mee te doen met het Reborn Retreat van Roy Martina in Portugal rond de volle maan van 27 november 2023. Het was niet zomaar een uitnodiging voor mij, want Roy consulteerde zijn “lichthelpers van het Universum” om de hoeveelheid ingezonden applicaties door te werken en slechts 14 mensen bij dit ritueel toe te laten. We zullen met elkaar ons verbinden met de frequenties van de aarde én het universum, met als hoogte punt de volle maanenergie, om zo een nieuw energetisch paradigma te creëren om de nieuwe wereld te verwelkomen. Ik voelde mij enorm vereerd dat ik was uitgekozen, temeer daar mijn plan, mijn ‘De roep van de Witte Paarden’, kennelijk in goede aarde viel bij het Universum ;).

Ik voelde mij zo geïnspireerd dat ik met Reinder samen weer aan het werk voor ons gezamenlijk kunstplatform Art of a Lovecouple ben gegaan. Ik wilde een foto die uitdrukte dat het om het ontwikkelen van je bewustzijn gaat, dat je jezelf als het ware uit de stof naar het licht van 3D naar 5D weet te brengen. Van het onderbewustzijn, groeien naar bovenbewustzijn. Onder water staat voor het onderbewustzijn, dus foto’s maken in het water. Met beeld: van onscherp, vaag naar scherp.

Ik kan ineens zien en voelen dat ik sinds 2017 een enorme versnelde transformatie aan het maken ben, mijn bewustzijn is met sprongen toegenomen door de trainingen en het innerlijk werk, de zelfrealisatie die ik sinds jaar en dag doe en het minder verdicht zijn van de Tijd dat ik ervaar sinds de Mayakalender opnieuw begon einde winter 2012. Ik merk dat ik steeds lichter en opener voor paranormale situaties, word. De sluiers naar de andere wereld, naar de nieuwe tijd zijn dunner aan het worden, merk jij het ook?

Any how, de nieuwe Tijd komt er aan en ik ben heel blij dat ik mee mag doen om deze te verwelkomen. En jij, die dit bericht leest, jij bent ook een pionier van deze Nieuwe Wereld waar Liefde, Waarheid en Licht ons zal leiden in Wie Wij Zijn!

Wil je op de hoogte blijven van spirituele mijn reis? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbief.

Contact met je eigen Zielspad?

* Lees als eerste mijn artikelen en laat hieronder je mailadres achter, je kan je altijd uitschrijven.

 

  • English version

Last October 18, I received the wonderful news that I had been chosen to join Roy Martina’s Reborn Retreat in Portugal around the full moon of November 27, 2023. It was not just an invitation for me, as Roy consulted his “light helpers of the Universe” to work through the amount of applications submitted and allow only 14 people at this ritual. Together, we will connect to the frequencies of the earth as well as the universe, with the full moon energy as the high point, to create a new energetic paradigm to welcome the new world. I felt tremendously honored to have been chosen, especially since my plan, my ‘Call of the White Horses’, was apparently well received by the Universe ;).

I felt so inspired that I went back to work with Reinder for our joint art platform Art of a Lovecouple. I wanted a picture that expressed that it is about developing your consciousness, that you know how to bring yourself from the dust to the light of 3D to 5D, so to speak. From the subconscious, growing into the superconscious. Underwater represents the subconscious, so taking pictures in water. Under and through the surface. With image: from out of focus, blurred to sharp.

Reborn by Love  (2017). This phograph visualises the Power of Love. Reinder Scherpenzeel and I created in the year of 2017 a set of beauful photographs for our platform Art of a Lovecouple.com. Expressing our Love for eachother.

Reborn by Truth (2019) After Reborn by Love (2017) is my next fase fascination for Truth, for being radical true and authentic inspired by my teacher Angelo Vasalos.

© 2023 Manette Zeelenberg’s INSPIRATIEKABINET / Photography ARTOFALOVECOUPLE.COM

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.